Procedure ZEVMB-paspoort

Het ZEVMB-paspoortteam van onafhankelijke experts stelt vast of iemand inderdaad tot de groep ZEVMB behoort en het ZEVMB-paspoort kan krijgen. Dit team bestaat uit kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), (kinder)neurologen en gedragsdeskundigen. Zij hebben allemaal ruime ervaring met mensen met ZEVMB.  

 

Stappenplan aanvraag ZEVMB-paspoort:  

  1. Aanmelden verloopt via ons aanmeldformulier. 
  2. Het contactteam stuurt een online vragenlijst toe.  
  3. Op basis van de ontvangen informatie stellen twee experts van het paspoortteam vast of iemand valt binnen de ZEVMB-definitie.  
  4. Als onderdeel van de aanvraag wordt door het predicaatteam contact opgenomen met de behandelend arts/professional, die door de ouder is vermeld in de online vragenlijst.  
  5. Als uit de vorige stappen nog niet duidelijk is of er sprake is van ZEVMB, dan kunnen de experts ervoor kiezen om contact op te nemen met de ouders of om een huisbezoek te brengen.  
  6. Alle (medische) persoonsgegevens en de uiteindelijke toetsing door het paspoortteam, worden vastgelegd in een beveiligde omgeving waar alleen het paspoortteam toegang toe heeft.   
  7. Ouders worden door het contactteam op de hoogte gesteld van de uitkomst van de aanvraag. Als dit betekent dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort, dan wordt dit schriftelijk bevestigd in de vorm van het ZEVMB-paspoort.  Het contactteam denkt mee met ouders over passende ondersteuning. Wanneer het oordeel is dat iemand niet tot de doelgroep ZEVMB behoort, dan wordt in overleg met ouders gekeken hoe toch kan worden doorverwezen naar andere passende ondersteuning.  
  8. Het uiteindelijke besluit van het ZEVMB-paspoortteam staat vast en kan niet worden veranderd. Als ouders vermoeden dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kan een verzoek tot heroverweging worden gedaan. Lees hier meer over de heroverwegingsprocedure.