Procedure ZEVMB-paspoort

Het ZEVMB-paspoortteam stelt vast of iemand volgens de ZEVMB-definitie tot de groep ZEVMB behoort en het ZEVMB-paspoort kan krijgen. Dit team bestaat onder meer uit kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), (kinder)neurologen en gedragsdeskundigen. Zij hebben allemaal ruime ervaring met (zorg voor) mensen met ZEVMB.  

 

Stappenplan aanvraag ZEVMB-paspoort:  

 

1. Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.


2. Het paspoortteam stuurt een online vragenlijst toe, waarin wordt verzocht om (medische) informatie over degene met (een vermoeden van) ZEVMB.  Hierbij zit een toestemmingsformulier waarmee de ouder/vertegenwoordiger toestemming geeft om zo nodig informatie op te vragen bij een behandelaar.

 

3. Op basis van de ontvangen informatie stelt het paspoortteam vast of er een reële mogelijkheid bestaat dat de desbetreffende persoon onder de ZEVMB-definitie valt.

  • 3a. Als er geen reële mogelijkheid bestaat, dan start de verkorte aanvraagprocedure: In overleg met een medisch expert van het paspoortteam wordt onderzocht of de desbetreffende persoon inderdaad niet onder de ZEVMB-definitie valt. Als dit het geval is, dan wordt de aanvraag voor het ZEVMB-paspoort afgewezen. Vervolgens wordt in overleg met ouder-vertegenwoordiger gekeken hoe kan worden doorverwezen naar passende ondersteuning.  
  • 3b. Als er wel een reële mogelijkheid bestaat dat de desbetreffende persoon onder de ZEVMB-definitie valt, dan wordt de uitgebreide aanvraagprocedure gestart. Deze wordt beschreven vanaf punt 4. 


4. Op basis van de ontvangen informatie stellen twee medisch experts van het paspoortteam vast of de desbetreffende persoon binnen de ZEVMB-definitie valt.   

 

5. Indien nodig wordt door het paspoortteam contact opgenomen met de behandelend arts/zorgprofessional, die door de ouder/vertegenwoordiger is vermeld in de online vragenlijst.   

 

6. Indien nodig vraagt het paspoortteam aanvullende informatie op bij de ouder/vertegenwoordiger. 

 

7. Alle (medische) persoonsgegevens en de uitkomst van de aanvraag worden vastgelegd in een beveiligde omgeving waar alleen het paspoortteam toegang toe heeft.     


8. De ouder/vertegenwoordiger wordt door het paspoortteam op de hoogte gesteld van de uitkomst van de aanvraag. Als de desbetreffende persoon tot de doelgroep ZEVMB behoort, dan wordt het ZEVMB-paspoort toegekend. Wanneer de desbetreffende persoon niet tot de doelgroep ZEVMB behoort, dan wordt in overleg met de ouder/vertegenwoordiger gekeken hoe kan worden doorverwezen naar passende ondersteuning.   

 

9. Het uiteindelijke besluit van het ZEVMB-paspoortteam staat vast en kan niet worden veranderd. Als de ouder/vertegenwoordiger vermoedt dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kan een verzoek tot heroverweging worden gedaan. Lees hier meer over de heroverwegingsprocedure.