ZEVMB-verbeteragenda

In de zorg voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen kunnen sommige dingen beter. De ZEVMB-verbeteragenda verzamelt knelpunten, analyseert ze en probeert ze op te lossen.

In de zorg voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen kunnen sommige dingen beter. De ZEVMB-verbeteragenda verzamelt knelpunten, analyseert ze en probeert ze op te lossen. 

 

Ouders die tegen een probleem aanlopen, kunnen dit via info@zevmb.nl melden bij het ZEVMB-kenniscentrum. Soms is de oplossing snel gevonden, soms is er meer tijd voor nodig. Knelpunten die ouders bij het ZEVMB-kenniscentrum melden, komen op de ZEVMB-verbeteragenda. Dit betekent dat ze worden geanalyseerd en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Soms ontstaat hierdoor een nieuwe ontwikkeling die de zorg voor kinderen met ZEVMB (-18/18+) en hun gezinnen ten goede komt.  

  

Het ZEVMB-kenniscentrum werkt in de ZEVMB-verbeteragenda nauw samen met ouders, zorgprofessionals, cliëntondersteuners en Copiloten, zorginstellingen en systeempartijen. Zoals gemeenten, zorgverzekeraars en –financiers. Dit levert kennis op waar veel ouders iets aan hebben en waardoor de ZEVMB-zorg verbetert. 

verbeteragenda