ZEVMB-fieldlab

De ZEVMB-zorgstandaard beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ZEVMB en hun naasten. Ook als zij in een instelling wonen en/of volwassen zijn. Het ZEVMB-fieldlab test deze zorgstandaard in de praktijk. Dit doen we in samenwerking met instellingen en naasten van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) 

 

Begin 2023 is het ZEVMB-kenniscentrum van start gegaan, met subsidie van het ministerie van VWS. Het kenniscentrum staat voor passende zorg en ondersteuning voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Goede ZEVMB-zorg is afgestemd op de behoeften van deze groep en naasten spelen hierin een essentiële rol. Hiertoe heeft het ZEVMB-kenniscentrum van het ministerie de opdracht gekregen om het zorglandschap voor ZEVMB in kaart te brengen en suggesties te doen voor verbetering. Als tweede opdracht werkt het ZEVMB-kenniscentrum aan de ZEVMB-zorgstandaard. Om deze zorgstandaard compleet te maken, richt de aandacht zich momenteel op de uitwerking van deze standaard in de professionele setting van een zorginstelling. Bij deze uitwerking wordt rekening gehouden met de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt, het belang van het betrekken van naasten bij de ZEVMB-zorg en de moeilijkheid om de overstap van de zorg thuis naar de zorg binnen een instelling te maken.  

 

Om de ZEVMB-zorgstandaard af te kunnen ronden, start het ZEVMB-kenniscentrum samen met zorginstellingen en naasten met het ZEVMB-fieldlab. Hierin onderzoeken we samen met andere partijen of en hoe aanbevelingen voor passende ZEVMB-zorg werken in de praktijk.  

 

ZEVMB-zorgstandaard 

In het ZEVMB-fieldlab wordt de haalbaarheid van de ZEVMB-zorgstandaard onderzocht. Deze zorgstandaard wordt momenteel door het ZEVMB-kenniscentrum ontwikkeld. De ZEVMB-zorgstandaard beschrijft welke zorg en ondersteuning noodzakelijk zijn gedurende het hele leven van mensen met ZEVMB en ook hun naasten. De zorgstandaard is in een vergevorderd stadium, maar nog niet klaar. Het ZEVMB-fieldlab is een unieke kans om de zorgstandaard in de praktijk te brengen en te verfijnen. Het fieldlab draagt bij aan de afronding van de ZEVMB-zorgstandaard, waarna afspraken kunnen worden gemaakt over passende financiering voor zorg en ondersteuning die voldoet aan de zorgstandaard.

 

ZEVMB-fieldlab  

De kracht van het ZEVMB-fieldlab ligt in het samen leren van en in het samenwerken met de praktijk. Op een locatie van een zorginstelling gaan we samen met naasten aan de slag. In een periode van enkele weken worden verschillende stappen doorlopen 

  

  • Het vertalen van de huidige versie van de ZEVMB-zorgstandaard naar de situatie op de zorglocatie. Welke interpretaties en toevoegingen zijn bijvoorbeeld nodig? 
  • Het op papier vormgeven van een ZEVMB-zorgdag of specifieke zorgmomenten. Welke zorg is wanneer nodig en hoe pakken we dit op in samenwerking met medewerkers van de zorginstelling en naasten? 
  • Het daadwerkelijk leveren van de zorg zoals in de vorige stap op papier is uitgewerkt. Het toepassen in de praktijk zouden we kunnen doen op een rustig(er) moment in de week, zodat het niet te belastend is voor lopende werkzaamheden.  

  

Het ZEVMB-kenniscentrum zorgt voor de begeleiding van het ZEVMB-fieldlab (projectleiding) en de verzameling en verwerking van alle opbrengsten. Voor zover wij nu kunnen overzien, vergt het fieldlab daarnaast een inzet van 2 of 3 medewerkers van de zorginstelling en 2 of 3 naasten van mensen met ZEVMB 

  

Redenen om mee te doen 

Als ZEVMB-kenniscentrum begrijpen wij dat deelname aan ons fieldlab een extra inspanning vereist van zorginstellingen, vooral gezien de huidige uitdagingen van hoge werkdruk en personeelstekorten. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat deelname waardevol is voor zowel zorginstellingen als naasten. Drie redenen om mee te doen: 

 

  1. Door deel te nemen aan het ZEVMB-fieldlab kunnen zorginstellingen en naasten samenwerken aan continuïteit en verbetering van de zorg voor mensen met ZEVMB. Deze ervaring is van onschatbare waarde en kan naar verwachting ook helpen bij het verminderen van werkdruk en personeelstekorten. 
  2. Het fieldlab draagt bij aan de afronding van de ZEVMB-zorgstandaard. Met deze standaard kunnen afspraken worden gemaakt over passende financiering voor zorg en ondersteuning die voldoen aan de vastgestelde normen.
  3. De vraag naar passende zorg voor mensen met ZEVMB en hun naasten overtreft momenteel het aanbod. Dit probleem lijkt eerder toe dan af te nemen. Door actief aan oplossingen te werken in nauwe samenwerking met naasten, kan dit een positieve uitstraling hebben op de zorginstelling en de bredere gemeenschap. 

 

Hoe gaat het in zijn werk?  

Als je geïnteresseerd bent om als naaste of om met jouw instelling mee te doen aan het fieldlab, dan plannen we een kennismakingsgesprek tussen een vertegenwoordiger van het ZEVMB-kenniscentrum, de locatiemanager van de betreffende zorglocatie en, indien mogelijk, de betrokken zorgmedewerkers. In het eerste gesprek wordt gezamenlijk de afweging gemaakt hoe het ZEVMB-fieldlab vorm zou kunnen krijgen. 

 

Na het kennismakingsgesprek werkt het ZEVMB-kenniscentrum aan een conceptversie van een plan van aanpak voor het fieldlab. Zo nodig wordt met hulp van de ouderorganisatie Stichting 2CU worden gezinnen gezocht die bereid zijn om deel te nemen aan het fieldlab. Het netwerk en de communicatiekanalen van 2CU zijn van groot belang om een goed match te kunnen maken tussen een locatie van een zorginstelling en gezinnen die willen deelnemen.  

 

Het plan van aanpak wordt vervolgens besproken in een bijeenkomst met alle betrokkenen. Het ZEVMB-kenniscentrum zorgt voor een finale versie van het plan van aanpak en van de planning. Conform deze planning wordt het ZEVMB-fieldlab uitgevoerd. Naar verwachting vragen de eerste twee stappen elk een inzet van een dagdeel. De derde stap zal een doorlooptijd kennen van 24 uur waarbinnen medewerkers en naasten de afgesproken inzet leveren.  

 

Na de uitvoering van het ZEVMB-fieldlab volgt een slotbijeenkomst waarin wordt teruggeblikt op de uitvoering van het fieldlab en de bereikte opbrengsten. Het ZEVMB-kenniscentrum zorgt tenslotte voor een eindverslag van het fieldlab en voor de verwerking van alle opbrengsten in een nieuwe versie van de ZEVMB-zorgstandaard. 

 

Ben jij klaar om een verschil te maken in de zorg voor mensen met ZEVMB? Doe mee aan het ZEVMB-fieldlab. Zo kunnen we samen de ZEVMB-zorg verbeteren. 

Wil je meer weten of contact met ons? Stuur dan een mail naar info@zevmb.nl.