ANBI

Het ZEVMB-kenniscentrum heeft een ANBI status, wat betekent dat wij zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning waarborgt dat eventuele donaties fiscaal optimaal worden benut. Een ANBI moet zich hoofdzakelijk inzetten voor het algemeen belang, mag geen winst maken en moet voldoen aan integriteitsnormen. Er dient een evenwicht te zijn tussen kosten en bestedingen. Bovendien is een ANBI verplicht om op haar website specifieke informatie openbaar te maken. Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de ANBI-status van het ZEVMB-kenniscentrum. 

 

Statutaire naam: Stichting ZEVMB Kenniscentrum 

RSIN: 864304870 

Postadres: Kastanjelaan 61, 3768 AJ Soest 

Emailadres: info@zevmb.nl 

 

Doelstelling 

De stichting ZEVMB-kenniscentrum stelt zich ten doel om hulp en zorg rondom ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden. Met de focus op kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken werkt het kenniscentrum aan verbetering in de zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun naasten. Dit doet het ZEVMB-kenniscentrum samen met een groot landelijk netwerk van ouders, zorgorganisaties, wetenschappelijke, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. De stichting heeft het maken van winst niet ten doel. Bekijk onze statuten en ons strategisch meerjarenplan 2023-2025.  

Het bestuur bestaat uit: 

  • Voorzitter Kees Erends 

  • Lid en penningmeester Joyce Simons 

  • Lid en secretaris Marcel van Bockel 

  • Lid Frédérique van Berkestijn

 

Bestuursleden ontvangen geen loon voor de werkzaamheden, onkosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.