Algemene voorwaarden

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Het ZEVMB-kenniscentrum kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en vrij is van fouten. Eventuele onjuistheden kunnen worden gemeld via info@zevmb.nl.

 

Het ZEVMB-kenniscentrum, inclusief haar werknemers en vertegenwoordigers, sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik, de toegang, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of gekoppelde sites, voor zover wettelijk toegestaan. Foutieve, niet actuele of onvolledige informatie wordt zo veel mogelijk voorkomen, maar gebruikers worden aangemoedigd onafhankelijke informatie in te winnen.

 

Het ZEVMB-kenniscentrum plaatst geen advertenties voor commerciële doeleinden op haar website om onafhankelijkheid te waarborgen. Verwijzingen naar andere sites betekenen niet automatisch een verbondenheid, en het ZEVMB-kenniscentrum is niet verantwoordelijk voor de privacywetgeving door derden.

 

Het is toegestaan een deel van de website te printen of te downloaden voor informatieve doeleinden, onder voorwaarde van vermelding van de copyrightinformatie. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming echter verboden de website te gebruiken voor commerciële doeleinden of deze te wijzigen of op te nemen in enig ander werk.