In ZEVMB gespecialiseerde cliëntondersteuning

Een onafhankelijk cliëntondersteuner verleent geen zorg, maar staat naast het gezin. Hij/zij advisereert, luistert, regelt en denkt mee over de juiste zorg en ondersteuning. Hierdoor staan ouders van een kind met ZEVMB (-18/18+) er niet alleen voor. Naast de in ZEVMB-gespecialiseerde Copiloten, zijn er ook andere partijen die cliëntondersteuning aanbieden.

 

Copiloten

Uit samenwerking tussen het programma Wij zien je Wel en Stichting 2CU is speciaal voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen een vorm van onafhankelijke ondersteuning ontstaan: de Copiloten. Deze in ZEVMB-gespecialiseerde hulpverleners ondersteunen gezinnen bij (zorg)aanvragen, oplossen van knelpunten, organiseren en afstemmen van zorg en andere praktische zaken. Daarnaast bieden zij ook emotionele steun.

 

In de samenwerking tussen ouders en Copiloot blijven ouders de piloot en staat de Copiloot naast het gezin. Ouders en Copiloot zoeken samen naar de best passende ondersteuning voor elk gezinslid, op elk leefdomein. De Copiloot kent de uitdagingen van gezinnen met een kind met ZEVMB goed en heeft ervaring met het vinden van passende oplossingen.

 

Het ZEVMB-kenniscentrum werkt nauw samen met Copiloten. Zo kunnen ouders via ons mailadres info@zevmb.nl hun hulpvraag sturen, waarna ons contactteam in afstemming met ouders en in samenwerking met onder meer Copiloten kijkt naar de meest passende ondersteuning.

 

Voor de aanvraag van een Copiloot is het ZEVMB-paspoort nodig. Dit helpt om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Je kunt het paspoort hier aanvragen.

CliëntondersteuningPLUS

Het team van CliëntondersteuningPLUS is gespecialiseerd in de zorg voor mensen die met hun zorgvraag vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ), maar ook wanneer er (nog) geen indicatie is kunnen zij ondersteuning bieden.

Een team van HBO opgeleide dienstverlenende professionals heeft een grote diversiteit aan expertise in huis, waaronder de groepen (Z)EVMB en EMB. Bij WLZ (her)indicaties, aanvragen over Meerzorg, extra kosten thuis (Ekt) of Maatwerk-toeslagen kunnen zij ondersteuning bieden. Ook complexe situaties in de relatie met een zorgaanbieder of andere partijen zijn momenten waarop het fijn is om bijgestaan te worden door een onafhankelijk clientondersteuner. Je kunt vrijblijvend contact opnemen en er zijn geen wachtlijsten.