Procedure heroverweging ZEVMB-paspoort

Wanneer ouders/vertegenwoordigers vermoeden dat iets niet goed is gegaan bij de aanvraagprocedure van het ZEVMB-paspoort, dan kunnen zij een heroverweging aanvragen. Wij benadrukken dat een heroverweging geen bezwaar is: als een ouder/vertegenwoordiger het niet eens is met de uitkomst, dan is hierover geen discussie mogelijk. De uitkomst staat vast. Alleen als het vermoeden bestaat dat de procedure niet goed is gevolgd, dan is het mogelijk een heroverweging aan te vragen.  

  

Let op: de termijn om een heroverweging aan te vragen is maximaal zes maanden na het moment waarop de uitkomst van de eerdere aanvraag definitief is gemaakt. Vanwege privacy en veiligheid hanteren wij een bewaartermijn van een jaar voor documenten en videomateriaal.  

  

De stappen voor een heroverwegingsprocedure zijn als volgt:  

  

Aanvraag heroverweging  

Ouders/vertegenwoordigers kunnen in een e-mail aan contact@zevmb.nl een heroverweging aanvragen. Hiervoor is de volgende informatie nodig:  

  

 • Naam aanvrager(s) en kind  

 • Geboortedatum kind  

 • Datum van de uitkomst van de betreffende aanvraag  

 • Toelichting en onderbouwing van de reden voor een heroverweging. Wat is er volgens de aanvrager niet goed gegaan in de procedure?  

    

Het paspoortteam neemt een besluit of de heroverweging in behandeling wordt genomen, hiervoor wordt gekeken naar:  

 • Volledigheid en duidelijkheid van de aanvraag voor heroverweging 

 • Verslaglegging in het ZEVMB-paspoortsysteem  

 • Het proces dat is doorlopen  

  

In het paspoortteam zit namens het ZEVMB-kenniscentrum iemand die bevoegd is om besluiten te nemen over een heroverweging. Het paspoortteam stelt de aanvragers op de hoogte of het verzoek tot heroverweging in behandeling wordt genomen.  

   
Heroverweging verkorte aanvraagprocedure 

Indien meteen wordt vastgesteld dat de desbetreffende persoon niet onder de ZEVMB-definitie valt, dan start de verkorte aanvraagprocedure: In overleg met een medisch expert van het paspoortteam wordt onderzocht of er inderdaad geen sprake is van ZEVMB. De heroverweging van de verkorte aanvraagprocedure heeft twee mogelijke uitkomsten. 

 • Aangetoond is dat de verkorte aanvraagprocedure en/of verslaglegging goed is uitgevoerd, de uitkomst verandert niet. 

 • Aangetoond is dat de verkorte aanvraagprocedure en/of verslaglegging niet goed is uitgevoerd. De verkorte aanvraagprocedure wordt herhaald met raadpleging van een andere medisch expert van het paspoortteam. 

   

Heroverweging uitgebreide aanvraagprocedure  

Op basis van de ontvangen informatie stellen twee medisch experts van het paspoortteam vast of iemand binnen de ZEVMB-definitie valt. De heroverweging van de uitgebreide aanvraagprocedure heeft twee mogelijke uitkomsten. 

 • Aangetoond is dat de uitgebreide aanvraagprocedure en/of verslaglegging goed is uitgevoerd, de uitkomst verandert niet. 

 • Aangetoond is dat de uitgebreide aanvraagprocedure en/of verslaglegging niet goed is uitgevoerd. De uitgebreide aanvraagprocedure wordt herhaald met raadpleging van twee andere medisch experts van het paspoortteam. Deze zijn niet op de hoogte van het feit dat het gaat om een heroverweging; er wordt zo neutraal mogelijk naar de casus gekeken. Indien nodig wordt nieuwe/aanvullende informatie toegevoegd aan het dossier.  

  

Evaluatie paspoortprocedure 

Wanneer een heroverweging is toegekend, dan betekent dit dat er ergens iets niet goed is gegaan in de uitvoering van de paspoortprocedure. Er volgt een evaluatie en waar nodig wordt de procedure aangepast.