ZEVMB-paspoort

Het ZEVMB-paspoort helpt ouders en vertegenwoordigers om de zorg en ondersteuning voor (volwassen) kinderen met ZEVMB te organiseren. Met het paspoort kun je gebruik maken van speciale afspraken, zoals vereenvoudigde vrijstelling van leerplicht en gespecialiseerde cliëntondersteuning.

 

Het ZEVMB-paspoort bestaat uit drie delen: vaststelling ZEVMB, afspraken en informatie.  

 

  • Het ZEVMB-paspoort laat zien dat een team van onafhankelijke experts heeft vastgesteld dat een (volwassen) kind tot de doelgroep ZEVMB behoort. Hier lees je daar meer over. 

  • In het deel ‘Afspraken’ staat beschreven hoe je als houder van het ZEVMB-paspoort aanspraak op kunt maken om zorg voor een (volwassen) kind met ZEVMB te organiseren. Hieronder lees je meer over deze afspraken. 
  • In het ZEVMB-paspoort vind je links naar uitgebreide en actuele informatie op deze website.  

 

paspoort plaatje2

Waarom zou ik als ouder/vertegenwoordiger het  ZEVMB-paspoort aanvragen?  

Het paspoort helpt om zorg en ondersteuning voor iemand met ZEVMB te organiseren, zonder dat je als ouder/vertegenwoordiger steeds opnieuw moet aantonen dat je (volwassen) kind ZEVMB heeft.  Om het ZEVMB-paspoort aan te vragen, is het nodig om informatie te geven over je (volwassen) kind. Wij realiseren ons dat dit tijd kost, maar onze experts hebben deze informatie nodig om te bepalen of je kind tot de doelgroep behoort. Het paspoort helpt je om bij instanties aan te tonen dat je kind ZEVMB heeft, zonder dat je dit steeds opnieuw moet bewijzen.

 

Hoe vraag je het ZEVMB-paspoort aan? 

Er moeten een aantal stappen worden doorlopen: 

 

  • Vul het aanmeldformulier in, volg daarvoor deze link. 
  • Ons paspoortteam neemt contact met je op om de procedure uit te leggen en te bespreken of je direct hulp nodig hebt. 
  • Vervolgens krijg je een uitgebreid aanvraagformulier toegestuurd waarin we vragen om de medische gegevens van je kind. 
  • Een team van experts stelt vast of je (volwassen) kind binnen de definitie van ZEVMB valt. 
  • Als de experts vaststellen dat er sprake is van ZEVMB, dan kun je het ZEVMB-paspoort zelf downloaden. Het paspoort krijg je alleen online en is geen papieren document dat je thuisgestuurd krijgt.

 

Hoe vraag je als zorgprofessional het ZEVMB-paspoort aan? 

Alleen ouders/vertegenwoordiger van een (volwassen) kind met ZEVMB kunnen een ZEVMB-paspoort aanvragen. Als je als zorgprofessional vermoedt dat iemand ZEVMB heeft, dan kun je hierbij helpen! Niet alle ouders/vertegenwoordigers zijn bekend met het begrip ZEVMB en wat een paspoort voor hen zou kunnen betekenen. Wijs ze daarom op de informatie op deze website en breng ze in contact met het ZEVMB-kenniscentrum via info@zevmb.nl 

 

Afspraken in het ZEVMB-paspoort 

De afspraken in het ZEVMB-paspoort helpen om zorg en ondersteuning te organiseren. Klik op de link voor meer informatie over de afspraak. 

 

 

Daarnaast werken we eraan om de succesvolle pilot 'Logeren met je eigen zorgverlener' in 2024 landelijk op te schalen, waarbij een volledig pakket voor logeren wordt aangeboden via het ZEVMB-paspoort. Dit betekent dat het logeren wordt vergoed, inclusief locatie en uren van het eigen zorgteam (pgb’er(s) en zzp’er(s). Als je het paspoort hebt, kun je hier in de toekomst gebruik van maken.

 

Meer informatie 

Heb je vragen over het ZEVMB-paspoort en de afspraken? Mail ons gerust! Dat kan via info@zevmb.nl.