Zoekresultaten

De tekst ‘Wet langdurige zorg Wlz’ werd 22 keer gevonden in 15 pagina's.


Wet langdurige zorg (Wlz)
Begrippenlijst
Wettelijke verzekering voor de kosten van  langdurige zorg  en  verblijf  voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.   Het gaat om personen die blijvend 24 uur per d...
Proces Indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ
Kennisacademie
Deze handreiking beschrijft het proces indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Begrippenlijst
problemen. Iedereen die in Nederland woonde of werkte was automatisch verzekerd voor deze zorg. Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet ...
Zorgkantoor
Begrippenlijst
van oorsprong grootste zorgverzekeraar in de regio vervult de taak van zorgkantoor. Wlz Vanaf 2015 hebben de zorgkantoren als taak om Wlzzorg in natura ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
In de langdurige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen extramurale en intramurale zorg. Extramurale zorg betreft de zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven ...
Budgethouder
Begrippenlijst
Cliënt die een persoonsgebonden budget krijgt toegekend door het zorgkantoor , de zorgverzekeraar, of de gemeente voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de ...
Wlz
Begrippenlijst
De Wet langdurige zorg ( Wlz ) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening ...
Intramurale zorg
Begrippenlijst
In de langdurige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen extramurale en intramurale zorg. Intramurale zorg betreft de zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken ...
Besteed bedrag
Begrippenlijst
door een budgethouder vanuit het toegekende persoonsgebonden budget is besteed aan langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet , of Zvw (vanaf ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
psychische problemen. Wlz Vanaf 2015 geldt de Wlz. Deze wet regelt zorg en verblijf voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent ...
Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks
Kennisacademie
Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik, is vergoedi
Ketenzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking
Kennisacademie
Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt ketensamenwerking steeds belangrijker.