Proces Indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ

Coplioten

Copiloten ontwikkelde in samenwerking met het CIZ onderstaande handreiking. Deze  beschrijft het proces indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.