Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks

Wij zien je Wel

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik, is vergoeding mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het programma Wij zien je Wel maakte voor ouders en cliëntondersteuners een document met tips & tricks voor de aanvraag van hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars voeren de Zvw uit. De overheid bepaalt de inhoud van het basispakket, dus ook welke hulpmiddelen vanuit de Zvw vergoed moeten worden. De inhoud wordt jaarlijks vastgesteld. In de Zvw staan een aantal rechten en plichten van zorgverzekeraars en verzekerden. 

 

Wellicht kunnen deze producten je ook helpen: Nieuwe Handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo en Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag.