Zoekresultaten

De tekst ‘Verstandelijke handicap’ werd 14 keer gevonden in 12 pagina's.


Verstandelijke handicap
Begrippenlijst
en/of gedragsproblemen, een IQscore tussen 70 en 85 ook mag worden opgevat als een verstandelijke handicap ...
Gehandicaptenzorg (GHZ)
Begrippenlijst
Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap . De sector Gehandicaptenzorg bestaat uit drie hoofdgroepen: Lichamelijk ...
Arts VG
Begrippenlijst
Een arts voor verstandelijk gehandicapten (VG) is gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheidstoestand van mensen met ...
Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Begrippenlijst
goed gevolg heeft afgerond in het specialisme dat zich richt op de aanpak van algemene en handicap gerelateerde gezondheidsvragen van mensen met een verstandelijke handicap, inhoudende ...
Grondslag
Begrippenlijst
op Wlzzorg: somatische aandoening; psychogeriatrische aandoening; lichamelijke handicap; verstandelijke handicap; zintuiglijke handicap. AWBZ : tot 2015 leidde een ...
Zintuiglijke handicap
Begrippenlijst
Visuele of auditiefcommunicatieve handicap of een (zeer) ernstig spraak/taalprobleem. Kern van een spraak/taalprobleem onder de ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking.bBehandeling vanwege een verstandelijke beperking bij cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De kosten voor ...
Kees Erends nieuwe bestuursvoorzitter ZEVMB-kenniscentrum
Nieuws
Kees Erends is per 1 december de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting ZEVMB-kenniscentrum.
Wij zien je Wel
5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen
Wij zien je Wel: 5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen
2CU, de stem van ouders met een kind met ZEVMB (-18/18+)
hele gezin. 2CU vindt dat gezinnen met een kind dat zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ( ZEVMB ) heeft moeten kunnen leven in plaats van ...
Verslag werksessie ‘ZEVMB-zorg: van uitdagingen naar oplossingen’
Kennisacademie
Verslag werksessie ‘ZEVMB-zorg: van uitdagingen naar oplossingen’ op 30 mei 2022
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademie
Logeren met je eigen zorgverlener