Waardevolle inzichten uit ZEVMB-paspoort enquête

01-11-2023

Het ZEVMB-paspoort bestaat één jaar en is een belangrijke hulp voor naasten van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB), waarmee zij de zorg en ondersteuning voor hun kind kunnen organiseren. In juli vroegen we paspoortbezitters naar hun ervaringen en suggesties voor verbeteringen. Belangrijke conclusies: Het paspoort wordt al goed gebruikt en gewaardeerd, maar de aanvraagprocedure kan eenvoudiger. 

 

Het ZEVMB-paspoort helpt ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) de zorg en ondersteuning voor hun kind te organiseren. Het hebben van het paspoort geeft aan dat is vastgesteld dat een kind ZEVMB heeft en dat ouders/vertegenwoordigers aanspraak kunnen maken op speciale afspraken.  

Onze enquête werd overwegend ingevuld door ouders van een (volwassen) kind met ZEVMB (93,3%). Deze kinderen kwamen uit alle leeftijdscategorieën. Ook de 18+ groep was vertegenwoordigd. 100 procent van de kinderen van de ondervraagden woont thuis.  

  

Copiloot

De reden om een paspoort aan te vragen was voor de grootste groep de inzet van een Copiloot (51,7%). De meerderheid vond de aanvraagprocedure en de informatie die aangeleverd moet worden helder en mensen zijn overwegend tevreden over het contact met het paspoortteam.  

  

Tips

We vroegen om tips om het ZEVMB-paspoort en de procedure er omheen te verbeteren. Er kwam onder meer advies om de procedure te vereenvoudigen. Hiermee zijn wij inmiddels aan de slag gegaan. Samen met paspoortteam hebben we de uitleg inmiddels eenvoudiger beschrevenen. Helaas is het niet mogelijk om de hoeveelheid gevraagde informatie te verminderen. Dit is voor het paspoortteam noodzakelijk om een goede afweging te kunnen maken of iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort.  

 

Wlz-aanvraag

42,2% van de ondervraagden geeft aan het paspoort al gebruikt te hebben. Bijvoorbeeld voor de inzet van een Copiloot (68,4%) en ter ondersteuning van een aanvraag (47,4%), zoals dubbele kinderbijslag, gehandicaptenparkeerkaart en een Wlz-aanvraag. Uit de enquête komt dat nog niet alle instanties het paspoort kennen, daarin hebben we als ZEVMB-kenniscentrum nog werk te doen. Verder gebruikte 26,3% het paspoort voor toegang tot het Ouderplatform ZEVMB van Stichting 2CU 

 

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen

We vroegen ook om ideeën voor nieuwe afspraken in het paspoort. Veelgehoord was de wens om een vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en invalidenparkeerkaart, toegang tot gespecialiseerde psychosociale hulp voor ons gezin, gemakkelijker overgang naar zorg voor 18+. Kortom, is er nog veel werk te doen. Als ZEVMB-kenniscentrum werken we aan nieuwe afspraken waarvan paspoorthouders kunnen profiteren. Zoals logeren met je eigen zorgverlener, inzet van een eigen PGB’er bij ziekenhuisopname en vereenvoudigde toegang tot dubbele kinderbijslag. Mis dit niet en zorg dat je het paspoort hebt aangevraagd. Hiermee blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en afspraken. Daarnaast geldt ook: hoe meer mensen met ZEVMB-paspoort hebben, hoe bekender het paspoort wordt en hoe meer instanties het zullen accepteren.