Zoekresultaten

De tekst ‘Jeugdwet’ werd 33 keer gevonden in 17 pagina's.


Jeugdwet
Begrippenlijst
bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg (geldig tot 2015). Maar ook de verschillende andere ...
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Kennisacademie
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Sociale verzekeringsbank (SVB)
Begrippenlijst
kunnen een toegekend pgb hebben dat gefinancierd wordt vanuit de Wlz, Wmo 2015 of de Jeugdwet. In het geval van een pgb voor zorg aan jongeren via de Jeugdwet zijn ouders/verzorgers ...
Besteed bedrag
Begrippenlijst
is besteed aan langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet , of Zvw (vanaf 2015 ...
Handreiking hulpmiddelen uit de Wmo
Kennisacademie
De informatie en tips uit de handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo bij ZEVMB zullen zeker helpen om het goede te doen en fouten te voorkomen.
Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks
Kennisacademie
Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik, is vergoedi
Budgethouder
Begrippenlijst
inkopen van langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw (vanaf 2015 ...
Instagram
Hier vind je links naar artikelen op onze website.
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
wordt ook wel logeeropvang genoemd en is bedoeld om degeneontvangen uit de Wmo 2015 of de Jeugdwet, bijvoorbeeld om ouders tijdelijk te ontlasten. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
en dagbesteding en ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Jeugdwet De Jeugdwet regelt de jeugdhulp aan jongeren onder de 18 jaar. Wlz Personen die ...
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Begrippenlijst
de Wlz. Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot en met 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit, toegankelijkheid van ...
Ketenzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking
Kennisacademie
Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt ketensamenwerking steeds belangrijker.