Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag

Wij zien je Wel

In Nederland is veel geregeld over zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, etc. Hier zijn veel verschillende instanties bij betrokken, met ieder hun eigen procedures. Als ouder van een kind met ZEVMB maak je hier waarschijnlijk veelvuldig gebruik van . Soms verloopt dit soepel, soms is juridische bijstand nodig om de benodigde ondersteuning te krijgen. We adviseren ouders om hierop voorbereid te zijn. 

 

In sommige situaties kan het goed zijn om gebruik te maken van een advocaat. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk wanneer de discussie over de benodigde hulp een specialistisch juridisch karakter krijgt. Een advocaat inschakelen kan ook prettig zijn wanneer de gesprekken met de andere partij stroef worden of vastlopen. Op dat moment kan de advocaat de communicatie overnemen en je adviseren over wat een verstandige volgende stap is in het proces. Dit scheelt ook veel eigen uitzoekwerk over wat je rechten en plichten zijn. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om je bij een procedure tegen een instantie te laten ondersteunen door een advocaat. Wij adviseren iedere ouder met een kind met ZEVMB om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Vermeld bij de aanvraag goed alle gezinsleden, zodat de verzekeraar weet wie er onder de dekking moeten vallen. Wacht met het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering niet tot er iets speelt, want dan ben je te laat. Bijna alle verzekeraars hanteren een zogenaamde wachttijd. Dat betekent dat zaken die al speelden en/of zijn gaan spelen binnen die wachttijd niet zijn verzekerd. 

Wij maakten een informatieblad over mogelijkheden rechtsbijstand. Hierin staat meer informatie over: 

 

  1. Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen en een laag vermogen. 
  2. De rechtsbijstandsverzekering 
  3. Prijsafspraken 

 

Wellicht kunnen deze producten je ook helpen: Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks en Handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo