Handreiking hulpmiddelen uit de Wmo

Wij zien je Wel

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Veel hulpmiddelen worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook als een kind met ZEVMB (-18/18+) zorg thuis krijgt vanuit de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Uit de ervaringen van ouders en zorgverleners horen wij dat de verstrekking van hulpmiddelen in de Wmo vaak moeizaam verloopt. Als aanvrager doe je het al snel verkeerd en het is ingewikkeld om te doorgronden hoe de verstrekking is bedacht.

 

Om onafhankelijke (gespecialiseerde) cliëntondersteuners en ook ouders te helpen, schreven het programma Wij zien je Wel de Handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo. De informatie en tips in deze handreiking zullen zeker helpen om het goede te doen en fouten te voorkomen. De handreiking begint met een leeswijzer die je helpt het document optimaal te benutten, zodat een Wmo-aanvraag voor een hulpmiddel zo goed mogelijk verloopt.