Zoekresultaten

De tekst ‘Zorgkantoor’ werd 30 keer gevonden in 11 pagina's.


Zorgkantoor
Begrippenlijst
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg. Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in de regio de betreffende langdurige ...
ZEVMB on tour -
Workshop bij zorgkantoor Zilveren Kruis
Nieuws
‘Hoe te zorgen voor een kind met ZEVMB?’ deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst bij Zorgkantoor Zilveren Kruis
Zorg in natura
Begrippenlijst
Zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de gemeente afspraken heeft gemaakt. Het zorgkantoor of de gemeente betaalt de ...
Pgb (Persoonsgebonden budget)
Begrippenlijst
hiermee zelf een zorgaanbieder of meerdere zorgaanbieders. De cliënt aan wie het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar het pgb heeft toegekend wordt ook wel aangeduid als de ...
Brochure over het ZEVMB-paspoort voor medewerkers gemeenten
Als medewerker van bijvoorbeeld een zorgkantoor, gemeente of zorginstelling kun je te maken krijgen met het ZEVMB-paspoort. Hier vind je meer informatie.
ZEVMB-paspoort
Afspraak contactenbestand
Als je contact zoekt met iemand bij een instantie als het zorgkantoor, een zorgverzekeraar of een gemeente, dan helpt het om direct iemand te spreken die kennis heeft over ZEVMB . Iedereen met een ZEVMB-paspoort kan in het contactenbestand de contactgegevens vinden van mensen bij instanties die meer weten over ZEVMB. Ook kun je zelf contacten voorstellen om toe te voegen aan het bestand of wijzigingen doorgeven.
Budgethouder
Begrippenlijst
Cliënt die een persoonsgebonden budget krijgt toegekend door het zorgkantoor , de zorgverzekeraar, of de gemeente voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten ...
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademy
Logeren met je eigen zorgverlener
Extra kosten thuis (Ekt)
Begrippenlijst
Soms heeft een verzekerde meer zorg nodig dan op grond van de indicatie mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor de zorg. Dit kan via een 'toeslag', via 'meerzorg', via ...
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg?
Vragen & antwoorden
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg? Lees hier het antwoord.
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
in natura worden geleverd. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Daarnaast kan ZvwWijkverpleging bekostigd ...