Zoekresultaten

De tekst ‘Zorg in natura’ werd 12 keer gevonden in 8 pagina's.


Zorg in natura
Begrippenlijst
betaalt de geleverde zorg direct aan de zorgaanbieder. Naast zorg in natura bestaat er ook zorg die cliënten zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
Bij Wlzzorg bestaat zin uit zorg met verblijf in een instelling, dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een ...
Zorgkantoor
Begrippenlijst
taak van zorgkantoor. Wlz Vanaf 2015 hebben de zorgkantoren als taak om Wlzzorg in natura te kopen in hun regio, cliënten naar de juiste zorg te begeleiden en prijs ...
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg?
Vragen & antwoorden
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg? Lees hier het antwoord.
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
verzorging. Gebruik van AWBZgefinancierde zorg zonder verblijf omvat binnen de MLZ de functies begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
zorg bijzorg kan uit de volgende onderdelen bestaan: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of groep) huishoudelijke hulp (schoonhouden van de ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor ...
Logeren met je eigen pgb’er: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademy
Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de accommodatie voor l