Vraag

Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg?

Antwoord

PGB-tarieven van zorgverleners zijn nergens vastgelegd en worden in overleg tussen de budgethouder (vaak ouders) en de zorgverlener bepaald. Het tarief in de Wlz moet tussen het minimumloon en € 72,39 per uur liggen. Gebruik het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks vaststelt voor een zorgaanbieder die binnen een zorgstelling werkt (Zorg in Natura) als voorbeeld. Let op dat in die tarieven ook reiskosten en andere kosten (zoals overheadkosten) worden meegerekend, waardoor het netto tarief minder is.