Zoekresultaten

De tekst ‘Wlz’ werd 95 keer gevonden in 39 pagina's.


Wlz
Begrippenlijst
De Wet langdurige zorg ( Wlz ) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en ...
Proces Indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ
Kennisacademie
Deze handreiking beschrijft het proces indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.
Wet langdurige zorg (Wlz)
Begrippenlijst
Wettelijke verzekering voor de kosten van  langdurige zorg  en  verblijf  voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.   Het gaat om personen die blijvend 24 uur per d...
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Kennisacademie
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
. De eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld en geïnd. Eigen bijdrage Wlz en Wmo verblijf: voor zorg uit de Wlz en voor Wmo ondersteuning met verblijf geldt een ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
huis levert. De extramurale zorg voornamelijk onder de Wmo 2015, Jeugdwet, en Zvw. Wlz: in de Wlz (vanaf 2015) bestaat bij de indicaties het onderscheid extramuraal (zorg ...
Zorgkantoor
Begrippenlijst
oorsprong grootste zorgverzekeraar in de regio vervult de taak van zorgkantoor. Wlz Vanaf 2015 hebben de zorgkantoren als taak om Wlzzorg in natura te kopen in hun regio ...
Grondslag
Begrippenlijst
verrichten maar hierbij hulp nodig heeft. Er moet een grondslagCiz) vastgesteld. Wlz : vanaf 2015 geeft elk van de volgende vijf Wlzgrondslagen recht op Wlzzorg: ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlzzorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). ...
Intramurale zorg
Begrippenlijst
of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Wlz : vanaf 2015 valt de intramurale zorg voornamelijk onder de Wlz. Het betreft hier ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Wlz Vanaf 2015 geldt de Wlz. Deze wet regelt zorg en verblijf voor mensen die blijvend 24 ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
Personen met een Wlzindicatie kunnen met het modulair pakket thuis kiezen om bepaalde delen (modules) van het ...