Zoekresultaten

De tekst ‘Eigen bijdrage’ werd 36 keer gevonden in 9 pagina's.


Eigen bijdrage
Begrippenlijst
;nt niet in dedit meestal via het CAK. Voor Wlz en Wmo verblijf wordt een lage eigen bijdrage (LEB) of hoge eigen bijdrage (HEB) betaald. Welke eigen bijdrage betaald wordt, ...
Gefactureerde eigen bijdrage
Begrippenlijst
Het bedrag aan eigen bijdrage dat door het CAK gefactureerd is aan de zorggebruiker. Dit is de opgelegde eigen ...
Wmo abonnementstarief
Begrippenlijst
nog wel relevant als het gaat om minimabeleid. Vanaf 2019 betalen Wmoklanten een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken; vanaf 2020 betalen ze een eigen bijdrage ...
Adressen logeren met je eigen zorgverlener
Adressen logeren met je eigen zorgverlener bij ZEVMB
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
over zorg met verblijf in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moest worden en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ kwamen. Voor personen ...
Ketenzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking
Kennisacademie
Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt ketensamenwerking steeds belangrijker.
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
de tabellen over het gebruik van zorg zonder verblijf de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft. Voor personen ...
Heeft mijn kind met ZEVMB vanaf achttien jaar een eigen bankrekening nodig? En wat zijn de kosten daarvan?
Vragen & antwoorden
toeslagen en eigen bijdrages voor hulpmiddelen en zorg. De volgende banken bieden een gratis jongeren of ...
Verslag werksessie ‘ZEVMB-zorg: van uitdagingen naar oplossingen’
Kennisacademie
Verslag werksessie ‘ZEVMB-zorg: van uitdagingen naar oplossingen’ op 30 mei 2022