Zoekresultaten

De tekst ‘Zorg zonder verblijf’ werd 16 keer gevonden in 7 pagina's.


Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
gefinancierde zorg zonder verblijf omvatopgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf. Tabellen over Indicaties voor zorg ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
de Jeugdwet. AWBZ Tot 2015 werd er binnen de AWBZ onderscheid gemaakt tussen zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. Centrum indicatiestelling zorg en het CAK ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
Wlz: in de Wlz (vanaf 2015) bestaat bij de indicaties het onderscheid extramuraal (zorg zonder verblijf) en intramuraal (zorg met verblijf) niet meer. Iedereen met een Wlzindicatie ...
Indicatie
Begrippenlijst
2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZzorg iemand aanspraak kon maken. Zorg met verblijf/ intramurale zorg werd geïndiceerd in zorgzwaartepakketen. Zorg zonder verblijf/ ...
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Begrippenlijst
psychische aard is voor zowel volwassenen als jeugd de huisarts het eersteonder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
in een ADLclusterwoning ingeroepen kan worden. Tijdelijke subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (ELV) voor zorg en opvang voor personen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis ...
Artikel over logeren en wonen bij ZEVMB
‘Logeervoorziening geeft ouders de kans aandacht te geven aan broertjes en zusjes’ Uit: AD online, 8 april 18.30 uur, auteur: Carla van der Wal   Veel ouders van zeer ernstig, meervo...