Zoekresultaten

De tekst ‘Pgb Persoonsgebonden budget’ werd 8 keer gevonden in 8 pagina's.


Pgb (Persoonsgebonden budget)
Begrippenlijst
Geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg ten laste van de Wlz/AWBZ,Wmo 2015/Wmo, Jeugdwet of Zvw kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbiede...
Zorg in natura
Begrippenlijst
. Naast zorg in natura bestaat er ook zorg die cliënten zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb ...
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg?
Vragen & antwoorden
Hoe bepaal ik de PGB-tarieven voor de ZEVMB-zorg? Lees hier het antwoord.
Extra kosten thuis (Ekt)
Begrippenlijst
geld toekennen voor de zorg. Dit kan via een Wlzzorg thuis krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Deze zorg thuis kan duurder zijn dan ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Bij Wlzzorg bestaat zin uit zorg met verblijf in een instelling, ...
Wmo abonnementstarief
Begrippenlijst
samen het maximum. Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen (vanaf 2019), persoonsgebonden budgetten (pgb, vanaf 2019) en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb); De eigen bijdrage is verschuldigd vanaf de dag dat de zorg voor rekening ...
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademie
Logeren met je eigen zorgverlener