Zoekresultaten

De tekst ‘PV’ werd 48 keer gevonden in 21 pagina's.


PV
Begrippenlijst
persoonlijke verzorging
Van hulpvrager tot bouwopzichter
Kennisacademy
Geen gezin met een kind met ZEVMB (-18/18+) ontkomt aan een aanpassing van de woning. Wij zien je Wel ontving veel signalen over problemen met woningaanpassinge
Ik heb nu geen dringende hulpvraag, maar misschien in de toekomst wel. Moet ik al een Copiloot aanvragen?
Vragen & antwoorden
Ik heb nu geen dringende hulpvraag, maar misschien in de toekomst wel. Moet ik al een Copiloot aanvragen?
Ik heb een zeer dringende hulpvraag en nog geen ZEVMB-paspoort, moet ik echt eerst het paspoort aanvragen?
Vragen & antwoorden
Neem contact op met contact@zevmb.nl , zij kunnen direct met je meedenken en zoeken naar een snelle oplossing. Tegelijk kunnen ze ook helpen met de aanvraag van het ZEVMB-paspoort.   
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademy
Logeren met je eigen zorgverlener
Afspraak ZEVMB-paspoort
Inzet van een Copiloot
Houders van het ZEVMB-paspoort kunnen aanspraak maken op cliëntondersteuning van een Copiloot. Copiloten zijn cliëntondersteuners met specifieke kennis over ZEVMB en alles wat erbij komt kijken om zorg en ondersteuning voor gezinnen goed te organiseren. Of er een Copiloot ingezet wordt hangt af van de hulpvraag die een gezin heeft en of er in de regio een Copiloot beschikbaar is.
Wmo-maatwerkvoorziening
Begrippenlijst
, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen. Ten behoeve van beschermd wonen en opvang. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 typen maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning ...
Vacature contactmedewerker ZEVMB-kenniscentrum
Nieuws
Het ZEVMB-kenniscentrum zoekt een nieuwe contactmedewerker voor het ZEVMB-contactteam.
In ZEVMB gespecialiseerde cliëntondersteuning
Alles over ZEVMB
Een onafhankelijk cliëntondersteuner verleent geen zorg, maar staat naast het gezin. Hij/zij advisereert, luistert, regelt en denkt mee over de juiste zorg en
Wmo abonnementstarief
Begrippenlijst
(pgb, vanaf 2019) en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie (vanaf 2020). Gemeenten hebben daarnaast de vrijheid om ook andere ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik ...
ZEVMB-verbeteragenda
ZEVMB-tools
De ZEVMB-verbeteragenda verzamelt knelpunten, analyseert ze en probeert ze op te lossen.