Zoekresultaten

De tekst ‘PV’ werd 45 keer gevonden in 26 pagina's.


PV
Begrippenlijst
persoonlijke verzorging
Van hulpvrager tot bouwopzichter
Kennisacademie
Geen gezin met een kind met ZEVMB (-18/18+) ontkomt aan een aanpassing van de woning. Wij zien je Wel ontving veel signalen over problemen met woningaanpassinge
Ik heb een zeer dringende hulpvraag en nog geen ZEVMB-paspoort, moet ik echt eerst het paspoort aanvragen?
Vragen & antwoorden
Neem contact op met contact@zevmb.nl , zij kunnen direct met je meedenken en zoeken naar een snelle oplossing. Tegelijk kunnen ze ook helpen met de aanvraag van het ZEVMB-paspoort.   
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademie
Logeren met je eigen zorgverlener
Wmo-maatwerkvoorziening
Begrippenlijst
, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen. Ten behoeve van beschermd wonen en opvang. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 typen maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
. Bij opname in een Wlzinstelling voor een aantal dagen per week (zogenaamde logeeropvang) moet een eigen bijdrage betaald worden voor de dagen dat men in de instelling ...
Wat is kinderpalliatieve zorg?
Kennisacademie
Palliatieve zorg voor kinderen heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven, behoud van waardigheid en het verminderen van het lijden.
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
begeleiding verstrekken van eten en drinken schoonhouden van de woonruimte logeeropvang ...
Wat is kinderpalliatieve zorg?
Vragen & antwoorden
Wat is kinderpalliatieve zorg?
Hulpmiddelen aanvragen voor kinderen met ZEVMB die thuis wonen
Kennisacademie
aan te vragen bij de gemeente en de zorgverzekeraar. Beschreven wordt hoe een hulpvraag ontstaat en in welke stappen het aanvraagproces verloopt. Deze handreiking is ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
kan worden. Tijdelijke subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (ELV) voor zorg en opvang voor personen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Van 1 ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik ...