Zoekresultaten

De tekst ‘PV’ werd 47 keer gevonden in 22 pagina's.


PV
Begrippenlijst
persoonlijke verzorging
Van hulpvrager tot bouwopzichter
Kennisacademie
Geen gezin met een kind met ZEVMB (-18/18+) ontkomt aan een aanpassing van de woning. Wij zien je Wel ontving veel signalen over problemen met woningaanpassinge
Ik heb nu geen dringende hulpvraag, maar misschien in de toekomst wel. Moet ik al een Copiloot aanvragen?
Vragen & antwoorden
Ik heb nu geen dringende hulpvraag, maar misschien in de toekomst wel. Moet ik al een Copiloot aanvragen?
Ik heb een zeer dringende hulpvraag en nog geen ZEVMB-paspoort, moet ik echt eerst het paspoort aanvragen?
Vragen & antwoorden
Neem contact op met contact@zevmb.nl , zij kunnen direct met je meedenken en zoeken naar een snelle oplossing. Tegelijk kunnen ze ook helpen met de aanvraag van het ZEVMB-paspoort.   
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademie
Logeren met je eigen zorgverlener
Wmo-maatwerkvoorziening
Begrippenlijst
, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen. Ten behoeve van beschermd wonen en opvang. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 typen maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning ...
Kinderarts
Begrippenlijst
en aandoeningen zoals die voorkomen bij kinderen en adolescenten. Dit begint bij de opvang van de prematuur geborene en eindigt bij 18jarige leeftijd. Een kinderarts ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
(individueel en/of groep) huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) logeeropvang (kortdurende verblijf) behandeling (individueel en/of groep) Het mpt is vanaf 1 ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
kan worden. Tijdelijke subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (ELV) voor zorg en opvang voor personen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Van 1 ...
In ZEVMB gespecialiseerde cliëntondersteuning
Alles over ZEVMB
Een onafhankelijk cliëntondersteuner verleent geen zorg, maar staat naast het gezin. Hij/zij advisereert, luistert, regelt en denkt mee over de juiste zorg en
Vragen en antwoorden over het ZEVMB-paspoort
Het ZEVMB-paspoort helpt ouders en vertegenwoordigers om de zorg en ondersteuning voor (volwassen) kinderen met ZEVMB te organiseren.
Wij zien je Wel
5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen
Wij zien je Wel: 5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen