Stappenplan logeren met je eigen zorgverlener

Wij zien je Wel

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de accommodatie voor logeren met eigen pgb-team. Het ministerie van VWS zoekt in de regelgeving een oplossing zodat dat wél mogelijk wordt in 2024. Maar een aantal ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) uit de regio Amsterdam wilde daar niet op wachten. Samen met Wij zien je Wel (WzjW) startte Stichting Omega begin 2021 een bijzondere pilot; drie tieners met ZEVMB waren welkom om in het pand van het dagbehandelingscentrum drie weekenden te komen logeren met hun eigen begeleider. Op basis daarvan ontwikkelde WzjW een stappenplan om hiermee zelf aan de slag te gaan. 

Stappenplan - logeren met je eigen pgb-team