Van hulpvrager tot bouwopzichter

Astrid van der Kooij en Marcel van Bockel

Onderzoek naar de ervaringen met woningaanpassingen van ouders met een
kind ZEVMB (-18/18+)

Geen gezin met een kind met ZEVMB (-18/18+) ontkomt aan een aanpassing van de woning. Wij zien je Wel ontving veel signalen over problemen met woningaanpassingen. In een enquête hebben we ouders gevraagd naar hun ervaringen: wat voor woning is nodig, wat zijn de kosten van de benodigde woningaanpassingen en wie betaalt ze, en hoe verloopt het proces? In het rapport 'Van hulpvrager tot bouwopzichter' staan de resultaten, inclusief belangrijke verbeterpunten.