Zoekresultaten

De tekst ‘Zvw’ werd 40 keer gevonden in 21 pagina's.


Zvw
Begrippenlijst
De Zorgverzekeringswet ( Zvw ) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De ...
Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks
Kennisacademie
Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik, is vergoedi
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Begrippenlijst
Verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.   In 2015 is de Zorgverzekeri...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
Zorg die onder de Wlz, de ZvwWijkverpleging of de Wmo 2015 valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden ...
Zorginstituut Nederland
Begrippenlijst
met een adviserende en uitvoerende rol bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw, de AWBZ (tot 2015) en de Wlz (vanaf 2015). Het Zorginstituut levert een belangrijke ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
beperking. Behandeling vanwege een psychiatrische of zintuiglijke beperking valt onder de Zvw. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking. ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen. Zvw : vanaf 2017 wordt kortdurend verblijf op medische indicatie (bijvoorbeeld na opname in ...
Budgethouder
Begrippenlijst
langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw (vanaf 2015 ...
Besteed bedrag
Begrippenlijst
langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet , of Zvw (vanaf 2015 ...
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Kennisacademie
Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag
Intramurale zorg
Begrippenlijst
GGZ , de zogenaamde GGZBzorg, wordt de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZBzorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. De ...
Jeugdwet
Begrippenlijst
: de curatieve geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, tot 2015 onderdeel van de Zvw; de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd en de langdurige geestelijke ...