Zoekresultaten

De tekst ‘Volledig pakket thuis Vpt’ werd 9 keer gevonden in 8 pagina's.


Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
met de indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ tot 2015) of een Wlzindicatie (vanaf 2015) thuis kunnen blijven wonen. Ze krijgen dan thuis het volledige pakket aan zorg en ...
Extra kosten thuis (Ekt)
Begrippenlijst
. Het zorgkantoor kan dan extra ook extra geld nodig zijn. Een verzekerde kan Wlzzorg thuis krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis ( ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
verblijf) en intramuraal (zorg met verblijf) niet meer. Iedereen met een Wlzindicatiepakket thuis (vpt) of persoonsgeboinden budget (pgb). Wlzzorg met leveringsvorm vpt of mpt is ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlzzorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Wlzzorg kan ook bekostigd ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
gaat het om zorg met verblijf in een verpleeghuis of instelling. Maar de zorg kan ook thuis geleverd worden in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis ( ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
18 jaar. Wlz Personen die aanspraak kunnen maken op Wlzzorg, kunnen die zorg ook thuis ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt ...
Afwijkingsmogelijkheid (bij vervoerskosten)
Begrippenlijst
(overheid.nl) Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023 BR/REG23122a Nederlandse Zorgautoriteit (overheid. ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
de kosten van die zorg; De eigen bijdrage geldt voor alle leveringsvormen: verblijf, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en zorg bekostigd uit een ...