Zoekresultaten

De tekst ‘VWS’ werd 18 keer gevonden in 11 pagina's.


VWS
Begrippenlijst
Ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Rapport Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind
Kennisacademie
In dit rapport wordt het belang van werk of studie van ouders met een zorg intensief kind besproken en waarom ouders kiezen voor het stoppen met werken of studeren. Ook worden enkele oplossingsrichti...
Terugblik symposium 'Langs de weg van ZEVMB: 5 jaar Wij zien je Wel'
Terugblik symposium 'Langs de weg van ZEVMB: 5 jaar Wij zien je Wel' op 1 december 2022 bij het Ministerie van VWS in Den Haag
Stappenplan logeren met je eigen zorgverlener
Kennisacademie
Stappenplan - logeren met je eigen pgb-team
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Begrippenlijst
hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. Het CIZ stelt in een indicatiebesluit vast voor welke zorg ...
Wij zien je Wel
5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen
Wij zien je Wel: 5 jaar werken aan verbetering voor mensen met ZEVMB en hun gezinnen
Logeren met je eigen zorgverlener: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademie
Logeren met je eigen zorgverlener
Ernstig tekort aan logeer- en woonfaciliteiten voor mensen met ZEVMB: 71 procent wil logeren, maar er is geen plek
Nieuws
Ernstig tekort aan logeer- en woonfaciliteiten voor mensen met ZEVMB: 71 procent wil logeren, maar er is geen plek
Is er financiële steun voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies?
Vragen & antwoorden
of geestelijk verzorger. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt gezinnen die hiervan gebruik willen maken met een subsidie. Wil je ...
ZEVMB-fieldlab
Alles over ZEVMB
2023 is het ZEVMBkenniscentrum van start gegaan, met subsidie van het ministerie van VWS. Het kenniscentrum staat voor p assende zorg en ondersteuning voor mensen met een zeer ...
Boekje 2CU: Werken als je een zorgintensief kind hebt
Kennisacademie
In maart 2021 publiceerden beleidsonderzoekers in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek over arbeidsparticipatie van ouders met een zorgintensief kind . Stichting ...