Boekje 2CU: Werken als je een zorgintensief kind hebt

Stichting 2CU

In maart 2021 publiceerden beleidsonderzoekers in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek over arbeidsparticipatie van ouders met een zorgintensief kind. Stichting 2CU vond dit een heel goed initiatief. Veel ouders worstelen hiermee, dit onderwerp moet echt meer aandacht krijgen. Daarom namen zij het initiatief om met dit onderzoek als basis een meer praktische aanvulling te schrijven met concrete tips en adviezen voor ouders.

 

Als je een kind hebt met een (zeer ernstige) verstandelijke en meervoudige beperking, dan heb je een zware zorgtaak. Het organiseren van goede zorg voor zorgintensieve kinderen, kost veel tijd en energie. Daarnaast is er vaak ook nog de zorg voor de rest van het gezin en soms ook werk. Dat is veel, heel veel. Ouders raken vaak overbelast en zien soms geen andere oplossing dan ontslag nemen. Begrijpelijk, maar niet voor iedereen even gewenst. Want behalve verlies van inkomen, raak je ook iets kwijt wat van jou is; je leven buitenshuis. Toch kan het ook lucht geven om je werk op te geven en meer tijd over te houden voor de zorg thuis.

 

Het zijn moeilijke keuzes waarvoor je kunt komen te staan: wel of niet stoppen met werken? En als je bent gestopt en je wilt weer beginnen, hoe pak je dat dan aan? Stichting 2CU, van en voor ouders met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB), weet hoe ingewikkeld dit kan zijn. 

 

Tips van ouders

In dit boekje vind je ervaringen en tips van andere ouders. We hebben hiervoor met zowel ouders van een kind met EMB (ernstige meervoudige beperkingen) als met ouders van een kind met ZEVMB gepraat over werk en zorg. Ook hebben we ouders via het Ouderplatform ZEVMB gevraagd hoe zij met bepaalde situaties omgaan.

 

4 situaties

Het boekje gaat uit van 4 verschillende situaties waar je in kunt zitten. Zodat we zoveel mogelijk maatwerk kunnen bieden.

 

  • Ik werk en wil graag blijven werken.
  • Ik werk, maar overweeg te stoppen.
  • Ik werk nu niet, maar wil wel weer gaan werken.
  • Ik werk niet en wil/kan dat (voorlopig) ook niet.