Zoekresultaten

De tekst ‘Modulair pakket thuis mpt’ werd 9 keer gevonden in 8 pagina's.


Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
Personen met een Wlzindicatie kunnen met het modulair pakket thuis kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd ...
Extra kosten thuis (Ekt)
Begrippenlijst
. Het zorgkantoor kan dan extra ook extra geld nodig zijn. Een verzekerde kan Wlzzorg thuis krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis ( ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
kan er voor kiezen om in een instelling te verblijven. Men kan er ook voor kiezen om thuis zorg uit de Wlz te ontvangen in de vorm van een modulair pakket thuis (mpt), volledig ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlzzorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Wlzzorg kan ook bekostigd worden ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
gaat het om zorg met verblijf in een verpleeghuis of instelling. Maar de zorg kan ook thuis geleverd worden in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis ( ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
18 jaar. Wlz Personen die aanspraak kunnen maken op Wlzzorg, kunnen die zorg ook thuis ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt ...
Afwijkingsmogelijkheid (bij vervoerskosten)
Begrippenlijst
van ZEVMBkinderen . Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023 BR/REG23122a Nederlandse Zorgautoriteit (overheid. ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
van die zorg; De eigen bijdrage geldt voor alle leveringsvormen: verblijf, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en zorg bekostigd uit een persoonsgebonden ...