Zoekresultaten

De tekst ‘Behandeling’ werd 34 keer gevonden in 21 pagina's.


Behandeling
Begrippenlijst
Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.  
Subsidieregeling
Begrippenlijst
in verbandeen somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of eenvoor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking.bBehandeling vanwege een ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
de volgende vormen van zorg: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding behandeling vervoer naar behandeling en/of begeleiding verstrekken van eten en drinken ...
Wilsonbekwaam
Begrippenlijst
Iemand is wilsonbekwaam als hij: de informatie over zijn ziekte of behandeling niet begrijpt; zelf niet kan beslissen; de gevolgen van een beslissing niet begrijpt ...
Diagnose behandel combinatie (Dbc)
Begrippenlijst
die iets zegt over de inhoud van de zorgactiviteiten, zoals: Diagnostisering Behandelingen Controles Een dbc geeft dus informatie over het totale zorgtraject en alle ...
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Begrippenlijst
en gespecialiseerde GGZ vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de ...
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
Begrippenlijst
patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt,het inzagerecht van patiënten ...
Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Begrippenlijst
met een verstandelijke handicap, inhoudende doelgroep specifieke preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waar nodig in multidisciplinair verband. Deze specialist staat ...
Somatische aandoening
Begrippenlijst
gekenmerkt wordt door stabiele fases en bij verergering door medische en/of paramedische behandeling (nog) kan genezen of verbeteren, heeft als grondslag somatische aandoening, en niet de ...
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Begrippenlijst
aan mensen met een zintuiglijke beperking gericht op het leren omgaan met de beperking en behandeling in een GGZinstelling voor het 2de en 3de jaar (het 1ste jaar werd ook voor 2015 al uit ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) logeeropvang (kortdurende verblijf) behandeling (individueel en/of groep) Het mpt is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm ...
Proactieve zorgplanning
Begrippenlijst
voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en deze vast te leggen ...