Zoekresultaten

De tekst ‘Behandeling’ werd 22 keer gevonden in 12 pagina's.


Behandeling
Begrippenlijst
Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.  
Subsidieregeling
Begrippenlijst
in verbandeen somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of eenvoor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking.bBehandeling vanwege een ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
de volgende vormen van zorg: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding behandeling vervoer naar behandeling en/of begeleiding verstrekken van eten en drinken ...
Diagnose behandel combinatie (Dbc)
Begrippenlijst
die iets zegt over de inhoud van de zorgactiviteiten, zoals: Diagnostisering Behandelingen Controles Een dbc geeft dus informatie over het totale zorgtraject en alle ...
Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Begrippenlijst
met een verstandelijke handicap, inhoudende doelgroep specifieke preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waar nodig in multidisciplinair verband. Deze specialist staat ...
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Begrippenlijst
en gespecialiseerde GGZ vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de ...
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Begrippenlijst
aan mensen met een zintuiglijke beperking gericht op het leren omgaan met de beperking en behandeling in een GGZinstelling voor het 2de en 3de jaar (het 1ste jaar werd ook voor 2015 al uit ...
Somatische aandoening
Begrippenlijst
gekenmerkt wordt door stabiele fases en bij verergering door medische en/of paramedische behandeling (nog) kan genezen of verbeteren, heeft als grondslag somatische aandoening, en niet de ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) logeeropvang (kortdurende verblijf) behandeling (individueel en/of groep) Het mpt is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm ...
Indicatie
Begrippenlijst
;ndiceerd middels de volgende functies: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADLassistentie (beschikbaar vanaf 2012), huishoudelijke verzorging (tot 2007) en ...
Logeren met je eigen pgb’er: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademy
Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de accommodatie voor l
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
uit de AWBZ. Dit betrof de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADLassistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf. Ter vergelijking: ...