Zoekresultaten

De tekst ‘Begeleiding’ werd 32 keer gevonden in 17 pagina's.


Begeleiding
Begrippenlijst
het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband. Binnen de Wlz is de begeleiding onderdeel van het ...
Is er financiële steun voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies?
Vragen & antwoorden
Als naast e van iemand met ZEVMB kun je levenslang rouw ervaren om dat wat er niet is. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht. Dit wordt ook wel ‘levend verl...
BGi
Begrippenlijst
begeleiding individueel ...
Nazorg
Begrippenlijst
hebben veel nabestaanden behoefte aan nazorg. Nazorg is een onderdeel van rouw en verlies begeleiding en omvat de zorg en begeleiding die, in het kader van palliatieve zorg, door de betrokken ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
Het vpt omvat de volgende vormen van zorg: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding behandeling vervoer naar behandeling en/of begeleiding verstrekken van eten en ...
Dagbesteding
Begrippenlijst
Dagbesteding bestaat uit activiteiten overdag met een groep mensen, onder begeleiding van professionals ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
. Gebruik van AWBZgefinancierde zorg zonder verblijf omvat binnen de MLZ de functies begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Logeeropvang in een ...
Indicatie
Begrippenlijst
heeft. Deze zorg wordt geïndiceerd in zorgprofielen die beschrijven welke zorg en begeleiding personen nodig hebben. Van 2005 tot 2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZzorg iemand ...
Afwijkingsmogelijkheid (bij vervoerskosten)
Begrippenlijst
het eerstvolgende kostprijsonderzoek aandacht besteden aan de kosten van noodzakelijke begeleiding bij vervoer van ZEVMBkinderen . Hier vind je meer informatie: Beleidsregel ...
Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Begrippenlijst
handicap, inhoudende doelgroep specifieke preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waar nodig in multidisciplinair verband. Deze specialist staat ingeschreven in het ...
ZEVMB-zorg
Begrippenlijst
ZEVMB : zowel ‘cure’ (medische zorg) als ‘care’ (nietmedische begeleiding, ondersteuning en verzorging). ZEVMBzorg hanteren we als term voor alle ondersteuning en ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of groep) huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) ...