Zoekresultaten

De tekst ‘Begeleiding’ werd 16 keer gevonden in 9 pagina's.


Begeleiding
Begrippenlijst
het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband. Binnen de Wlz is de begeleiding onderdeel van het ...
BGi
Begrippenlijst
begeleiding individueel ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
Het vpt omvat de volgende vormen van zorg: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding behandeling vervoer naar behandeling en/of begeleiding verstrekken van eten en ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
. Gebruik van AWBZgefinancierde zorg zonder verblijf omvat binnen de MLZ de functies begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Logeeropvang in een ...
Indicatie
Begrippenlijst
heeft. Deze zorg wordt geïndiceerd in zorgprofielen die beschrijven welke zorg en begeleiding personen nodig hebben. Van 2005 tot 2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZzorg iemand ...
Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Begrippenlijst
handicap, inhoudende doelgroep specifieke preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waar nodig in multidisciplinair verband. Deze specialist staat ingeschreven in het ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of groep) huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
verblijf gefinancierd vanuit de AWBZ. Kortdurend verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. In de tabellen over Uitgaven en volume is ...
Logeren met je eigen pgb’er: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?
Kennisacademy
Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de accommodatie voor l