Zoekresultaten

De tekst ‘Verblijf’ werd 96 keer gevonden in 21 pagina's.


Adressen logeren met je eigen zorgverlener
Adressen logeren met je eigen zorgverlener bij ZEVMB
Wet langdurige zorg (Wlz)
Begrippenlijst
Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die ...
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Begrippenlijst
vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de Wlz. Geestelijke ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
Regeling waarmee mensen met de indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ tot 2015) of een Wlzindicatie (vanaf 2015) thuis kunnen blijven wonen. Ze krijgen ...
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Begrippenlijst
jaar werd ook voor 2015 al uit de Zwv gefinancierd). Vanaf 2017 valt ook eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
uit een persoonsgebonden budget (pgb). Bij Wlzzorg bestaat zin uit zorg met verblijf in een instelling, dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een ...
Ernstig tekort aan logeer- en woonfaciliteiten voor mensen met ZEVMB: 71 procent wil logeren, maar er is geen plek
Nieuws
Ernstig tekort aan logeer- en woonfaciliteiten voor mensen met ZEVMB: 71 procent wil logeren, maar er is geen plek
'Leven bij de dag is onze manier om hiermee om te gaan'
Verhalen
Laura en Gerben zijn de ouders van Inti (2,5 jaar) met ZEVMB. Het was voor hen belangrijk dat Inti de diagnose vroeg-ZEVMB kreeg.
Subsidieregeling
Begrippenlijst
in een ADLclusterwoning ingeroepen kan worden. Tijdelijke subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (ELV) voor zorg en opvang voor personen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis ...