Susanne Walstock kwartiermaker-directeur van het nieuwe ZEVMB-kenniscentrum

12-12-2022

Om de uitvoeringsorganisatie van het ZEVMB-kenniscentrum vorm te geven, is Susanne Walstock per 1 januari 2023 aangesteld als kwartiermaker-directeur. Susanne is als projectleider van de ZEVMB-zorgstandaard al verbonden aan het programma Wij zien je Wel. Met de aanstelling van Susanne werd ook het driekoppige bestuur van het ZEVMB-kenniscentrum bekend gemaakt: Joyce Simons, Marcel van Bockel en voorzitter Kees Erends 

 

Het ZEVMB-kenniscentrum werd in september 2022 opgericht door Stichting 2CU en in samenwerking het programma Wij zien je Wel. Per 1 januari 2023 gaat Wij zien je Wel over in het ZEVMB-kenniscentrum. Susanne Walstock is naast projectleider van de ZEVMB-zorgstandaard moeder van een dochter met ZEVMB. Daardoor is ze ook als ouderexpert verbonden aan Wij zien je Wel. Joyce Simons was van juni 2021 tot en met december 2022 programmaleider van Wij zien je Wel. Vanaf volgend jaar blijft zij betrokken als bestuurslid van het ZEVMB-kenniscentrum. Ook Marcel van Bockel is een bekende; hij is sinds 2018 ouderexpert bij Wij zien je Wel. Net als Susanne blijft hij als ouderexpert vanuit 2CU betrokken bij het ZEVMB-kenniscentrum. Ervaren bestuursvoorzitter Kees Erends werd eerder al aangetrokken als voorzitter van het kenniscentrum. Op termijn zal het bestuur verder worden aangevuld. De komende tijd worden er vanuit het kenniscentrum gesprekken gevoerd met stakeholders over hun wensen en verwachtingen ten aanzien van het ZEVMB-kenniscentrum. 

 

KC nieuwe mensen 2

Susanne Walstock, Kees Erends, Marcel van Bockel en Joyce Simons 

 

Stichting ZEVMB-kenniscentrum stelt zich ten doel om hulp en zorg rondom ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden. Met de focus op kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken werkt het kenniscentrum aan verbetering in de zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Dit doet het ZEVMB-kenniscentrumsamen met een groot landelijk netwerk van ouders, zorgorganisaties, wetenschappelijke, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.