Zoekresultaten

De tekst ‘Verblijf’ werd 88 keer gevonden in 18 pagina's.


Verblijf
Begrippenlijst
met een beschermde woonomgeving envan minimaal 4 etmalen per week valt onder zorg met verblijf. Een verblijf van maximaal 3 etmalen valt onder kortdurend verblijf ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
. Wlz : vanaf 2015 kunnen personen met een. Deze zorg wordt ook wel eerstelijnsverblijf genoemd. Van 2015 to 2017 is eerstelijnsverblijf ondergebracht in de subsidieregeling ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valtdit valt onder Indicaties zorg zonder verblijf. Tabellen over Gebruik betreffen tot 2015 gegevens over zorg met verblijf in natura die ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
Personenverzorging en verpleging. Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik ...
Eerstelijnsverblijf
Begrippenlijst
Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24uurs ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
bijdrage wordt door het CAK vastgesteld en geïnd. Eigen bijdrage Wlz en Wmo verblijf: voor zorg uit de Wlz en voor Wmo ondersteuning met verblijf geldt een eigen bijdrage. De ...
Intramurale zorg
Begrippenlijst
zorg wanneer de cliënt minimaal 4 etmalen per week in de instelling verbleef. Ook de verblijfscomponent van kort verblijf was opgenomen in de AWBZ en viel onder intramurale zorg; de ...
Indicatie
Begrippenlijst
2005 tot 2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZzorg iemand aanspraak kon maken. Zorg met verblijf/ intramurale zorg werd geïndiceerd in zorgzwaartepakketen. Zorg zonder verblijf/ ...
Wmo-maatwerkvoorziening
Begrippenlijst
het kader van de Wmo: Ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
in de Wlz (vanaf 2015) bestaat bij de indicaties het onderscheid extramuraal (zorg zonder verblijf) en intramuraal (zorg met verblijf) niet meer. Iedereen met een Wlzindicatie kan er voor ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
/of groep) huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning) logeeropvang (kortdurende verblijf) behandeling (individueel en/of groep) Het mpt is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe ...
Wet langdurige zorg (Wlz)
Begrippenlijst
Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die ...