Zoekresultaten

De tekst ‘Indicatie’ werd 50 keer gevonden in 19 pagina's.


Indicatie
Begrippenlijst
, ADLassistentie (beschikbaar vanaf 2012), . Vóór 2005 werd de indicatiestelling gedaan door verschillende Regionale Indicatie Organen en daarvoor door ...
Aanvraag indicatie
Themas
Proces Indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ
Kennisacademie
Deze handreiking beschrijft het proces indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Begrippenlijst
richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. Het CIZ stelt in een indicatiebesluit vast voor welke zorg iemand in aanmerking komt, voor hoeveel zorg en hoelang deze ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onderextramuraalindicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
begeleiding (data beschikbaar onder het gebruik van zorg met verblijf. Tabellen over Indicaties voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
lijn (extramurale behandeling) zullen per 1 januari 2020bedoeld voor personen zonder Wlzindicatie. Ook personen met een geldige Wlzindicatie voor een ‘laag’ zorgprofiel die ...
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
Regeling waarmee mensen met de indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ tot 2015) of een Wlzindicatie (vanaf 2015) thuis kunnen ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
ënt aan huis levert. De extramurale zorg voornamelijkniet meer. Iedereen met een Wlzindicatie kan er voor kiezen om in een instelling te verblijven. Men kan er ook voor kiezen om ...
Meerzorg
Begrippenlijst
De zorgbehoefte moet dan minimaal 25 in uren hoger zijn dan de zorg, die op grond van de indicatie mogelijk is. De zorgaanbieder of de cliënt kan meerzorg aanvragen bij het ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
op kinderen over te nemen. Zvw : vanaf 2017 wordt kortdurend verblijf op medische indicatie (bijvoorbeeld na opname in een ziekenhuis) gefinancierd uit de Zvw. Deze zorg wordt ook ...
In ZEVMB gespecialiseerde cliëntondersteuning
Alles over ZEVMB
Een onafhankelijk cliëntondersteuner verleent geen zorg, maar staat naast het gezin. Hij/zij advisereert, luistert, regelt en denkt mee over de juiste zorg en