Afspraak ZEVMB-paspoort Vereenvoudigde vrijstelling leerplicht

Beschrijving

Veel ouders van ZEVMB-kinderen kiezen ervoor om een vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Zij hoeven daardoor niet elk jaar opnieuw bij de leerplichtambtenaar te verantwoorden waarom hun kind niet naar school gaat. De vrijstelling van de leerplicht heet in de wet vrijstelling 5 onder a’ ( uit artikel 7 van de Leerplichtwet).

Om een vrijstelling 5 onder a te krijgen, vraagt de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders aan een onafhankelijke beoordelaar, vaak een jeugdarts of psycholoog, of iemand inderdaad geen onderwijs kan volgen. Deze onafhankelijke beoordelaar doet hiervoor normaalgesproken extra onderzoek naar de reden voor de aanvraag. De leerplichtambtenaar doet zelf geen onderzoek, maar volgt in principe het advies van de onafhankelijke beoordelaar.


Het ZEVMB-paspoort geeft de onafhankelijke beoordelaar al veel informatie en onderbouwing waardoor een snelle afwikkeling mogelijk is. Met de vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van jeugdgezondheidsartsen (AJN jeugdartsen) maken we afspraken hoe we alle leerplichtambtenaren en onafhankelijke beoordelaars op de hoogte stellen van het ZEVMB-paspoort.

 

Zo werkt het

Neem als ouders voor het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar kind staat ingeschreven. Geef daarbij aan dat je kind ZEVMB heeft en dat je daarom een ZEVMB-paspoort hebt. 

 

Goed om te weten

  • De vrijstelling van de leerplicht wordt niet automatisch verkregen bij het ZEVMB-paspoort. Ouders moeten deze zelf aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. 

  • Als een kind een vrijstelling van de leerplicht heeft, betekent dit ook dat het kind het recht op onderwijs verliest. Dat betekent dat ouders voor hun kind geen aanspraak meer kunnen maken op onderwijsgelden. 

  • Het is mogelijk om de vrijstelling van de leerplicht op een later moment terug te draaien, overleg dit met de leerplichtambtenaar als het aan de orde is. 

  • In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf vijf jaar, vraag een vrijstelling voor de leerplicht op tijd aan. 

 

In samenwerking met