Afspraak ZEVMB-paspoort Vereenvoudigde vrijstelling leerplicht

Beschrijving

Veel ouders van ZEVMB-kinderen kiezen ervoor om een vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Zij hoeven dan niet elk jaar opnieuw bij de leerplichtambtenaar te verantwoorden waarom hun kind niet naar school gaat. De vrijstelling van de leerplicht heet in de wet vrijstelling 5 onder a’ ( uit artikel 7 van de Leerplichtwet).

Om een vrijstelling 5 onder a te krijgen, vraagt de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders aan een onafhankelijke beoordelaar, vaak een jeugdarts of psycholoog, of iemand inderdaad geen onderwijs kan volgen. Deze onafhankelijke beoordelaar doet hiervoor normaal gesproken extra onderzoek naar de reden voor de aanvraag. De leerplichtambtenaar doet zelf geen onderzoek, maar volgt in principe het advies van de onafhankelijke beoordelaar.


Het ZEVMB-paspoort geeft de onafhankelijke beoordelaar al veel informatie en onderbouwing waardoor een snelle afwikkeling mogelijk is. De vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van jeugdgezondheidsartsen (AJN jeugdartsen) hebben een handelingskader ZEVMB gemaakt. Dit helpt bij de beoordeling van vrijstelling van de leerplicht.

 

Zo werkt het

Neem als ouder voor het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar kind staat ingeschreven. Geef aan dat je kind ZEVMB heeft en dat je daarom een ZEVMB-paspoort hebt. 

 

Goed om te weten

  • De vrijstelling van de leerplicht krijg je niet automatisch bij het ZEVMB-paspoort. Ouders moeten deze zelf aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. 

  • Het is belangrijk om je te realiseren dat als je kind een vrijstelling van de leerplicht heeft, je geen aanspraak meer kunt maken op onderwijsgelden. 

  • Het is mogelijk om de vrijstelling van de leerplicht op een later moment terug te draaien, overleg dit met de leerplichtambtenaar. 

  • In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf vijf jaar, vraag een vrijstelling voor de leerplicht op tijd aan. 

 

In samenwerking met