Zoekresultaten

De tekst ‘VP’ werd 18 keer gevonden in 13 pagina's.


VP
Begrippenlijst
verpleging
Volledig pakket thuis (Vpt)
Begrippenlijst
aan zorg en dienstverlening die ze anders in een instelling zouden krijgen. Het vpt omvat de volgende vormen van zorg: verpleging persoonlijke verzorging ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
Wlz te ontvangen in de vorm van een modulair pakket thuis (mpt), volledig pakket thuis (vpt) of persoonsgeboinden budget (pgb). Wlzzorg met leveringsvorm vpt of mpt is dus een ...
Extra kosten thuis (Ekt)
Begrippenlijst
of zorg van een instelling zou ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt ...
ZEVMB-verbeteragenda
ZEVMB-tools
De ZEVMB-verbeteragenda verzamelt knelpunten, analyseert ze en probeert ze op te lossen.
Afwijkingsmogelijkheid (bij vervoerskosten)
Begrippenlijst
geregeld in BR/REG23121b. Als mensen zijn opgenomen of zorg krijgen op basis van VPT is de andere beleidsregel van toepassing. Er gelden dan andere tariefcodes ...
Eigen bijdrage
Begrippenlijst
; De eigen bijdrage geldt voor alle leveringsvormen: verblijf, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
Wlzzorg, kunnen die zorg ook thuis ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt). AWBZ Tot 2015 werd er binnen de AWBZ ...
Verblijf
Begrippenlijst
Wlz betreft dit verblijf in een instelling (ter onderscheid van de leveringsvormen mpt, vpt en pgb). Een verblijf van minimaal 4 etmalen per week valt onder zorg met verblijf. Een ...
Zorg met verblijf
Begrippenlijst
. Maar de zorg kan ook thuis geleverd worden in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt). De langdurige GGZ , de zogenaamde GGZ B, wordt de ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
van zorg ten laste van de Wlz naast de al bestaande vormen: zorg met verblijf, vpt en pgb ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
problemen. Daarnaast valt onder Wlzzorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Wlzzorg kan ook bekostigd worden uit een pgb. ...