ZEVMB-zorgstandaard

De ZEVMB-zorgstandaard beschrijft wat goede zorg is voor een kind met ZEVMB (-18/18+), ouders en het gezin. Hiermee wordt er een landelijke norm voor ZEVMB-zorg gesteld door ouders en betrokken zorgprofessionals, die voor alle partijen (ouders, professionals en zorg aanbieders) inzicht geeft in wat goede zorg voor ZEVMB is. Niet eerder werd de norm voor goede ZEVMB-zorg beschreven. Omdat de last voor ouders van een kind (-18/18+ met ZEVMB) erg groot is, voelde Wij zien je Wel de noodzaak om samen met ouders, zorgprofessionals en –financiers de ZEVMB-zorgstandaard te ontwikkelen 

 

Na de inspirerende werksessie ‘ZEVMB-zorg: van uitdagingen naar oplossingen’ op 30 mei 2022, waarbij circa 100 ouders, (zorg)professionals en zorgverzekeraars betrokken waren, is alle opgehaalde informatie verwerkt. Dit resulteerde in een concept van de zorgstandaard, die inmiddels door 15 ouders en professionals is becommentarieerd. Deze feedback zal leiden tot een definitieve versie.   

In 2023 zal de definitieve ZEVMB-zorgstandaard namens ouders, zorgprofessionals en financiers worden ingediend bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zal toetsen of het voldoet aan de criteria uit het toetsingskader kwaliteitsstandaarden en wat mogelijk de financiële gevolgen zijn. Vervolgens wordt de ZEVMB-zorgstandaard opgenomen in het register kwaliteitsstandaarden.  

Na deze belangrijke stap zal het ZEVMB-kenniscentrum zich ervoor inspannen dat de ZEVMB-zorgstandaard samen met zorginstellingen geïmplementeerd wordt. Zodat daadwerkelijk gebeurt waar het ons allemaal om te doen is: de kwaliteit van ZEVMB-zorg verbeteren.

   

Vijf thema's   

Wil je meer weten over de thema's van de ZEVMB-zorgstandaard? Bekijk de video waarin ouderexpert en projectleider Susanne Walstock de thema´s toelicht.