Vraag

Wat betekent het om het recht op onderwijs te verliezen?

Antwoord

In sommige gevallen maakt een kind met ZEVMB gebruik van een dagbestedingsvorm die (deels) wordt gefinancierd uit onderwijsbudget. Als een vrijstelling van de leerplicht wordt aangevraagd, dan kan dat niet meer. Tegelijk is het zo dat als je kind wel gebruik maakt van onderwijsbudgetten, je daarmee ook voldoet aan de leerplicht.