ZEVMB on tour: gemeente Almere

07-11-2023

Naasten van iemand met ZEVMB hebben geregeld te maken met de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Op 26 oktober gingen wij op bezoek bij de gemeente Almere om te spreken over meer maatwerk en begrip voor ZEVMB bij Wmo-aanvragen. Centraal stond het gebruik van hulpmiddelen, de zorgen en lasten bij een gebrek aan hulpmiddelen en hoe de uitvoering van de Wmo bij ZEVMB kan worden verbeterd. Het ZEVMB-paspoort kan hier een cruciale rol in spelen.  

 

Startpunt in het gesprek was de uitleg over ZEVMB, met in het bijzonder de vele hulpmiddelen waarvan ouders gebruik maken. Hierbij illustreerde het filmpje 'Wat je niet ziet' waar ouders tegenaan lopen. Dit maakte indruk op de aanwezigen. Zwantine de Schipper, ouder van een ZEVMB-kind en projectleider bij het ZEVMB-kenniscentrum, kon uit eigen ervaring vertellen wat het doet met een gezin als een hulpmiddel er niet is, zoals het tijdelijk wegvallen van een rolstoel of het gebrek van een aangepaste bus. Ook Copiloot Petra de Jong deelde waar zij tegenaan loopt bij het ondersteunen van gezinnen bij aanvragen binnen de Wmo, specifiek bij de gemeente Almere.  

 

Hoe nu verder? 

Hoe kunnen we de menselijke maat terugbrengen in het aanvraagproces? Onze wens is dat het paspoort de toekenning kan vereenvoudigen. Ook gaan we onderzoeken of we kunnen werken met een toekomstbestendig plan, waarbij we gebruik maken van het hulpmiddelenpalet. Kan het aanvraagproces daardoor versneld worden? Kunnen we door middel van het paspoort de onderzoeksfase verkorten en direct doorgaan op de besluitfase? Het ZEVMB-paspoort zou hierin een rol kunnen spelen, dit gaan we samen met de gemeente Almere verder onderzoeken. 

 

Mogelijkheden

De eerste stappen zijn in ieder geval gezet! We blijven met de gemeente Almere in gesprek, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het belang van het ZEVMB-paspoort is onderstreept en biedt mogelijkheden voor gesprekken op maat binnen de Wmo. Wordt vervolgd!  

hulpmiddelenpalet zevmb 2023