Zwantine de Schipper nieuwe directeur ZEVMB-kenniscentrum

14-03-2024

Om het ZEVMB-kenniscentrum te leiden en verder vorm te geven, is Zwantine de Schipper per 1 maart 2024 aangesteld als directeur. Zwantine was als coördinator van het ZEVMB-paspoort en -academie al verbonden aan het kenniscentrum. Met de benoeming van Zwantine werd ook het nieuwe bestuurslid van het ZEVMB-kenniscentrum bekend gemaakt. Dit is Frédérique van Berkestijn, kinderarts-kinderneuroloog en medisch afdelingshoofd kindergeneeskunde/divisiemanager in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)/UMC Utrecht.

Zwantine de Schipper3

Zwantine de Schipper is behalve directeur van het ZEVMB-kenniscentrum ook moeder van een zoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Zij neemt Susanne Walstock waar die vanwege privéomstandigheden haar taken voorlopig heeft neergelegd. Zwantine is sinds de start van het kenniscentrum in januari 2023 betrokken als coördinator van het ZEVMB-paspoort en -academie. Daarvoor was zij als ouderexpert verbonden aan Wij zien je Wel; de voorloper van het ZEVMB-kenniscentrum. De afgelopen maanden nam Zwantine de directietaken al op zich. “Het leven van iemand met ZEVMB is erg kwetsbaar en de impact daarvan op ouders en naasten enorm,” vertelt ze. “Dat hebben we de afgelopen periode ook in het team van het kenniscentrum van dichtbij meegemaakt. Als directeur maak ik mij er sterk voor dat de verbeteringen die wij in de ZEVMB-zorg doorvoeren, ook in gezinnen en bij naasten merkbaar zijn. Dat het hun levens iets lichter maakt.”

 

18+

Frédérique van Berkestijn is medisch afdelingshoofd kindergeneeskunde/divisiemanager en kinderarts-kinderneuroloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)/UMC Utrecht. “In mijn werk heb ik geregeld met ZEVMB-kinderen en hun ouders te maken,” vertelt ze. “Ik zie hoe ouders worstelen, onder meer om de zorg geregeld te krijgen. Dat maakt elke keer weer indruk. Als een kind achttien wordt, wordt het nog veel ingewikkelder. Alles wat geregeld was, verandert opeens en als kinderarts en –neuroloog ben ik niet langer betrokken bij de zorg voor iemand die ik al heel lang behandel. Dat zou wat mij betreft beter moeten kunnen gaan. Zo zijn er nog veel meer lastige thema's waarmee deze gezinnen te maken hebben. Als nieuw bestuurslid zet ik graag mijn kennis en ervaring in om zaken beter geregeld te krijgen.” Naast Joyce Simons (penningmeester), Marcel van Bockel (secretaris) en Kees Erends (voorzitter) vervult Frédérique de rol van algemeen bestuurslid.

 

Field lab

De komende tijd wordt vanuit het kenniscentrum een field lab gestart om de ZEVMB-zorg in instellingen vorm te geven. Ook wordt het ZEVMB-paspoort verder verduurzaamd en binnen de ZEVMB-academie worden onderzoek naar ZEVMB en het opleidingsaanbod van professionals gestimuleerd.

Stichting ZEVMB-kenniscentrum stelt zich ten doel om hulp en zorg rondom ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden. Met de focus op kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken werkt het kenniscentrum aan verbetering in de zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Dit doet het ZEVMB-kenniscentrum samen met een groot landelijk netwerk van ouders, zorgorganisaties, wetenschappelijke, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.