Hulpmiddelen aanvragen voor kinderen met ZEVMB die thuis wonen

Copiloten

In deze handreiking vind je een stappenplan om hulpmiddelen aan te vragen bij de gemeente en de zorgverzekeraar. Beschreven wordt hoe een hulpvraag ontstaat en in welke stappen het aanvraagproces verloopt.  
Deze handreiking is geschreven voor ouders en verzorgers van een kind met ZEVMB, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de aanvraag van hulpmiddelen voor een kind met ZEVMB.