Handreiking woningaanpassing bij ZEVMB

Copiloten

Bij de zorg voor iemand met ZEVMB zijn naast ouders en naasten vaak veel zorgverleners betrokken. Ook zijn veel hulpmiddelen nodig, zoals een tillift, een bedbox en talrijke medische hulpmiddelen. Er komt dan ook een moment dat de woning aangepast moet worden. De hulpmiddelen worden groter en het huis wordt simpelweg te klein, de indeling te onpraktisch. Het aanpassen van de woning is een ingewikkeld proces. Het lezen én samen bespreken van deze handreiking helpt naasten om goed voorbereid en eensgezind het proces in te gaan.