Coördinatie van zorg in gezinnen met een kind met ZEVMB binnen de pilot Copiloten

Coplioten

Rapport over een experiment binnen de pilot Copiloten in samenwerking met KinderThuisZorg Nederland. 

 

Bij gezinnen met Copiloten (sinds 1 januari 2024 Metgezel (ZEVMB)) zijn knelpunten gesignaleerd met betrekking tot de inventarisatie van de zorgvraag en hulpbehoefte, de (organisatie) van het zorgteam en de organisatie en coördinatie van de (medische) zorg. Samen met KinderThuisZorg Nederland is gezocht naar mogelijkheden om tot oplossingen te komen voor deze knelpunten.