Vervoerskosten kunnen door hardheidsclausule worden gedekt

07-03-2023

Bij een langdurige ziekte of aandoening waarbij een Wlz-cliënt voor langere tijd is aangewezen op vervoer van of naar de dagbesteding, kan de zorgverzekeraar besluiten de vervoerskosten te vergoeden. Om het huidige tekort aan financiering voor het vervoer van kinderen (18-/18+) met ZEVMB op te lossen, kan gebruik worden gemaakt van de hardheidsclausule.     

 

Vervoer speelt een grote en lang niet altijd positieve rol in het leven van kinderen met ZEVMB en hun ouders. Mensen met ZEVMB moeten vaak ver reizen naar het KDC (kinderdagcentrum) of dagbesteding, omdat er niet zo veel locaties zijn waar zij terecht kunnen. Ze hebben meer deskundige begeleiding nodig, meer bagage (medische apparatuur) en grotere hulpmiddelen waardoor er minder kinderen in een bus kunnen. Dit zorgt ervoor dat de vervoerskosten hoog zijn, waardoor KDC’s en locaties voor dagbesteding vaak verlies lijden op vervoerskosten. Er kan met de zorgverzekeraar het gesprek worden aangegaan over het gebruik van de hardheidsclausule.   

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal bij het eerstvolgende kostprijsonderzoek aandacht besteden aan de kosten van noodzakelijke begeleiding bij vervoer van ZEVMB-kinderen.   

 

Vind hier meer informatie over dit onderwerp.