ZEVMB-predicaat

Ouders van een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) krijgen te maken met allerlei zorgverleners en instanties. Hoe organiseer je de zorg? Bij wie moet je zijn? Welke deskundigen op het gebied van ZEVMB kunnen je helpen? Het ZEVMB-predicaat helpt gezinnen en hun ondersteuners om zaken rond het leven van een ZEVMB-kind te organiseren.  

  

Wat is het ZEVMB-predicaat?  

Het ZEVMB-predicaat helpt om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Het voordeel hiervan is dat er gezocht kan worden naar passende hulp en ondersteuning, zonder dat ouders steeds opnieuw moeten bewijzen dat hun kind ZEVMB heeft. De lijst van organisaties die het predicaat erkennen groeit. Ook is het predicaat een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Copiloot. Dit is een onafhankelijk gezinsondersteuner van een gezin van iemand met ZEVMB. Verder krijg je toegang tot het Ouderplatform ZEVMB. Wij zien je Wel zet zich ervoor in dat het predicaat breed wordt gedragen, zodat ouders bij organisaties als CIZ, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars met het ZEVMB-predicaat meer passend geholpen worden.  

  

Waarom zou ik als ouder het ZEVMB-predicaat aanvragen?  

Het predicaat helpt om alle zaken rond een kind met ZEVMB te organiseren, zonder dat je als ouder steeds opnieuw moet aantonen dat je kind ZEVMB heeft. Om het ZEVMB-predicaat aan te vragen, is het nodig om informatie te geven over je kind. Wij realiseren ons dat dit waarschijnlijk de zoveelste keer is. Om te kunnen beoordelen of je kind volgens de definitie ZEVMB tot deze groep hoort, hebben we die informatie nodig. Als je het predicaat eenmaal hebt, betekent dit dat je niet steeds hoeft te bewijzen dat je kind zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen heeft. Het predicaat helpt je om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort, zonder dat je daarvoor extra bewijs moet aandragen.  

 

Hoe vraag ik het ZEVMB-predicaat aan?  

Dat kan via het contactformulier. Ons contactteam neemt daarna contact op en vraagt om informatie over het functioneren van het kind. Op basis van deze informatie beoordeelt het ZEVMB-predicaatteam van onafhankelijk experts (artsen en gedragsdeskundigen) of het kind het ZEVMB-predicaat kan krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de definitie ZEVMB. Hier lees je meer over de procedure.